© 2003-2019
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z

Home » De Gemeente » Activiteiten

De gemeente...

Activiteiten

Hier vindt u informatie over de verschillende activiteiten waar de gemeente mee bezig is. U bent altijd van harte welkom om langs te komen en mee te doen. Bij de agenda kunt u zien welke activiteiten er voor deze maand op het programma staan.

Sorteren Samenkomsten
Studieavonden
Koffieochtenden
Bijbelstudies
Bidstonden
Huisgroepen
Tieneravonden
Radio en TV uitzendingen
Evangelisatie
Pastoraat
Doopdiensten
 

Samenkomsten
Elke zondagmiddag houden wij samenkomsten, deze beginnen om 14:00 uur en duren meestal twee uur. In deze diensten eren wij God met zang en muziek. De predikant verzorgt vaak de woordverkondiging, maar er worden ook regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid voor gebed, tevens kunt u onder het genot van koffie, thee of frisdrank nog met elkaar napraten in de foyer.

Bibliotheek
Elke laatste zondag van de maand is er ook bibliotheek. Leden van de gemeente kunnen dan gratis boeken of dvd's lenen.

Crèche en kinderwerk
De jongste kinderen, van ongeveer 1 tot en met 6 jaar, gaan aan het begin van de dienst al naar de crèche. De kinderen worden daar goed verzorgd, ze leren over het geloof, ze spelen en ze maken (knutsel)werkjes. Alle andere kinderen, tot 12 jaar, zijn gewoon in de samenkomst aanwezig en gaan pas na het zingen van de liederen naar hun eigen dienst. Daar hebben ze hun eigen activiteiten en krijgen ze onderwijs uit de Bijbel, bij beide groepen zijn altijd kinderwerkers aanwezig. Kijk hier voor meer informatie over het kinderwerk.

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal vieren wij elke eerste zondag van de maand.

Liefdemaaltijd
Een paar keer per jaar hebben we voorafgaand aan de samenkomst een 'liefdemaaltijd'. Dit is een gezamelijke lunch, we doen dit om de onderlinge banden te versterken. Voor leden is de maaltijd gratis voor gasten zijn er kosten aan verbonden.

Tienerdienst
Voor de tieners (13 tot en met 16 jaar) is er één keer in de maand een speciale tienerdienst. Klik hier voor meer informatie over de tienerdiensten.
 

Koffieochtenden
Koffieochtend De koffieochtenden zijn een prima gelegenheid om samen met andere gemeenteleden bij elkaar te komen. Gewoon voor een leuk gesprek en een gezellig en ontspannen samenzijn. Uiteraard met daarbij een lekker bakje koffie of een kopje thee voor de liefhebber. Het is vooral de bedoeling dat we elkaar beter leren kennen en meer tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Er is bijvoorbeeld ook ruimte om kort samen te bidden en de ochtend wordt afgesloten met een gezellige lunch. De koffieochtend wordt geregeld gehouden en is altijd bij één van de leden thuis. Dit wordt altijd aangekondigd tijdens de mededelingen op zondag en natuurlijk kunt op deze website terecht. Bij nieuws kunt u zien of er binnenkort een koffieochtend op de agenda staat, u bent van harte welkom om langs te komen.
 

Studieavonden
Op de woensdagavond houden wij geregeld studieavonden, dit kunnen losse studies of lessen zijn, maar het kan ook gaan om een serie. Momenteel behandelen we bijvoorbeeld het evangelie naar Johannes, de 'Ooggetuige van het begin'. Deze serie wordt ook opgenomen om later ook op tv te kunnen uitzenden. Deze avonden worden afgewisseld met avonden waarop losse onderwerpen worden behandeld en soms kijken we naar een dvd. Kijk hier voor meer informatie over de huidige invulling van de studieavonden.
 

Bijbelstudies
BijbelstudieOnze gemeente verzorgt diverse Bijbelstudies, variërend van een kennismakingscursus tot aan studies over Bijbelboeken en geestelijke onderwerpen en principes. Wij nemen dit zeer serieus aangezien de Bijbel ons waarschuwt dat Gods volk te gronde kan gaan, door gebrek aan kennis (Hosea 4:6). Op de laatste zaterdag van de maand houden wij altijd Bijbelstudie. We starten om 10:00 uur en met tussendoor een pauze eindigen we om ongeveer 12:00 uur. We zijn nu bezig met een studie over het Bijbelboek 'Openbaring'.

Naar boven
Naar boven

Bidstonden
Gebed vormt de motor van al onze activiteiten. Als we werkelijk iets voor God willen doen, mogen we het gebed niet verwaarlozen. Jezus belooft immers, dat wie bidt ontvangt. We komen elke maandagavond bijeen om samen met elkaar te bidden. De deur is open vanaf 19:30 uur, de bidstond zelf begint om 19:45 uur.
 

Huisgroepen
In 2017 zijn we gestart met huisgroepen. Er zijn momenteel vijf huisgroepen, twee in Diemen Centrum, één in Amsterdam Zuidoost en één in Diemen Noord. Het principe van de huisgroep ligt heel dichtbij de kern van hoe de kerk van Jezus Christus dient te functioneren. Om de week zullen er bijeenkomsten zijn met een vaste groep mensen, vanwege de kleinschalige opzet is er veel meer ruimte voor gesprekken en vragen. Lees hier verder voor meer uitgebreide informatie.
 

Tieneravonden
Op deze avonden is de jeugd (13 tot en met 16 jaar) op een eigentijdse manier, samen met de jeugdleiders, bezig met de Bijbel. Ook hebben ze elke keer een eigen bidstond. De avonden hebben een goede en ontspannen sfeer, en helpen de jongeren bij het bouwen van een geloofsfundament. Af en toe bezoeken we Christelijke evenementen of samenkomsten. Ook zijn er regelmatig gezellige uitjes, waaronder bowlen, naar de film en uit eten gaan. Klik hier voor meer informatie over de tieneravonden.
 

Radio en TV uitzendingen
Deze uitzendingen vormen een onderdeel van het evangelisatiewerk, maar zijn ook opbouwend voor gelovigen om naar te kijken en te luisteren.

Televisie
Radio Elke zaterdag verzorgen we, tussen 11:00 en 12:00 uur, televisie-uitzendingen op Salto 2 dit is digitaal te ontvangen binnen de regio Amsterdam (kijk hier voor meer informatie). En op vrijdag zenden we uit tussen 14:00 en 15:00 uur. We doen dit onder de paraplu van omroeporganisatie 'Goed Nieuws TV'. Naast Bijbelstudie en woordverkondigingen bevatten de uitzendingen ook inspirerende getuigenissen, interviews en muziek. Als u deze zender niet kunt ontvangen dan is er nog de mogelijkheid, om de uitzending via de website van Salto te bekijken.

Radio
Wekelijks zenden we, van 19:00 uur tot 20:00 uur op donderdagavond, uit op de lokale Amsterdamse radio. De uitzendingen bevatten muziek, interviews en preken. U kunt deze ontvangen op de kabel (UPC), frequentie 102.4 FM in groot Amsterdam.
 

Evangelisatie
Elke Christen heeft de opdracht om een getuige van Jezus te zijn. Het goede nieuws van en over Jezus is namelijk niet voor ons alleen, maar voor iedereen. Ook als gemeente willen wij hier invulling aangeven zowel met de inzet van middelen (folders, radio en tv uitzendingen, etc.) als van mensen. Evangelisatie activiteiten worden altijd in de kerk bekend gemaakt.
 

Pastoraat
In de gelijkenis van 'De barmhartige Samaritaan' laat Jezus onder andere zien, dat het in het evangelie niet alleen om woorden gaat. We worden dan ook opgeroepen om zorg voor elkaar te dragen. Het pastorale team neemt een deel van die zorg voor haar rekening, door mensen persoonlijk te begeleiden. Als u dergelijke hulp wenst kunt u een afspraak maken met het hoofd pastorale zorg.
 

Doopdiensten
De gemeente houdt ook doopdiensten, als er een nieuwe datum bekend is dan wordt dit tijdens de samenkomsten aangekondigd. U kunt natuurlijk ook op deze website terecht om te zien of en wanneer er weer een doopdienst is. Tijdens deze diensten worden christenen gedoopt, die heel bewust een persoonlijke toewijding aan God willen maken. We doen dit in gehoorzaamheid aan Gods Woord, de Bijbel.

Naar boven
Naar boven