© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Studie

Bidden helpt

Jezus vertelde Zijn discipelen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. "In een stad was een rechter", begon Hij, "een goddeloze man die zich van niets en niemand iets aantrok. Een weduwe uit de stad kwam telkens bij hem. Zij eiste dat hij uitspraak zou doen in een conflict tussen haar en iemand die haar had benadeeld. In het begin weigerde hij botweg. Maar tenslotte begon zij op zijn zenuwen te werken. 'Voor God ben ik niet bang', dacht hij bij zichzelf. 'En ik trek me van niemand iets aan. Maar ik heb schoon genoeg van die vrouw! Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog wat.' Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan Zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken. Zal Hij hen laten wachten? Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom." (Lucas 18: 1-8 uit het Boek)

Televisie
In bovenstaande gelijkenis drukt Jezus de gelovigen op het hart om te bidden en niet te verslappen. Het waarom daarvan vinden we aan het eind van de gelijkenis waar Jezus hen verzekert dat God hen spoedig zal antwoorden (gebedsverhoring). Het altijd bidden en niet verslappen vraagt echter discipline. En daar doet zich het grote probleem voor. Want wat zijn er niet een speeltjes en vormen van ontspanning, die een aanval doen op onze discipline. Alleen de TV is voor veel gelovigen al een te sterke tegenstander. Niet dat we hem zo ervaren, maar geestelijk gemeten is hij dat.

Deze 'Goliath' verslaat zijn honderdduizenden in de westerse wereld. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen televisie. Het is een prachtig medium dat niet meer is weg te denken uit onze moderne samenleving. TV kijken is dan ook zeker geen zonde, maar velen van ons kunnen er niet mee omgaan. Dat wil zeggen dat we de TV-tijd in de praktijk (niet in theorie natuurlijk) belangrijker vinden dan onze tijd met God. Wat het toestel tot een afgod maakt. Je kunt namelijk geen twee heren dienen zegt Jezus. Vroeg of laat ga je de één liefhebben en de ander haten. Bij sommigen is het al zover dat dit stukje de nodige wrevel opwekt. Daar heb je die Meijerink weer met zijn bidden.

Vicieuze cirkel
Uit Gods woord en uit ervaring heb ik geleerd dat er bij het bidden twee vicieuze cirkels zijn. Eén met een neerwaartse spiraal en één met een opwaartse spiraal. De neerwaartse spiraal doet zich voor bij de christen die het maar niet kan opbrengen om minimaal 15 minuten per dag met God bezig te zijn. Van de vierentwintig uur per etmaal is de liefde voor God nog geen vijftien minuten tijd waard. Dit veroorzaakt geestelijke lauwheid en creëert onherroepelijk vijandige gevoelens tegen het evangelie en alles wat ermee samenhangt.

En de geestelijke conditie blijft achteruit gaan. We kunnen het vergelijken met een topsporter, die een eet- en drankprobleem heeft. Hij kan zijn verslaving niet overwinnen en dat maakt hem zo van streek dat hij weer (te vet) gaat eten en drinken. Met als gevolg dat hij een verliezer wordt. Hij komt in een cirkel (patroon) die hem meer en meer verzwakt tot het moment daar is, dat hij voor de (wed)strijd van nul en generlei waarde meer is. Hij is verworden tot een parasiet. Zijn hoogste doel is lichamelijke consumptie in plaats van geestelijke productie. Lauw in plaats van heet.

Opwaarste spiraal
De opwaartse spiraal is voor de man of vrouw van God die wel de discipline opbrengt om minimaal 15 minuten per dag met de Vader te zijn. En dan natuurlijk niet een afgeraffeld kwartiertje, maar serieus en bewust. Biddend en niet verslappend want God zal hem/haar spoedig recht verschaffen. Hij of zij gaat ontvangen. Bidden helpt zowaar Jezus de waarheid spreekt. "U hebt niets", zegt Jakobus, "omdat u niet bidt". Hij doelt daarbij vooral op een overwinnend geestelijk leven. "Of u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt (als een onvolwassen egocentrisch mens) om het in uw hartstochten door te brengen." De echte bidders hebben. Zij ontvangen en geraken zo in de opwaartse spiraal. Jezus zegt: "Wie heeft zal gegeven worden."

Zelfbeheersing of overheersing
Het wordt tijd om te ontdekken of wij zelfbeheersing hebben of dat we beheerst worden. Kunnen wij nee zeggen tegen elke vorm van verleiding? Zijn wij de baas over onszelf of zijn onze lusten en de genoegens in het leven onze meester? Gebiedt de TV ons te komen en hem aan te zetten (ik weet dat dit absurd klinkt maar zo werkt het) of zetten wij hem aan wanneer wij het nodig vinden?

Voor degenen die moeten erkennen dat de TV sterker is dan hun wil om dagelijks, minimaal 15 minuten met God door te brengen is er hoop. De zwakte is te overwinnen door gebed. Maar niet in eigen kracht. Vraag God heel bewust om de steun, kracht van de heilige Geest bij het bidden. Bedenk dat 'zelfbeheersing' een specialiteit van Hem is (Galaten 5: 22).

Hoe reageren wij op Jezus' woorden?
Jezus zegt: bidden helpt. Wat is daarop uw antwoord? Amen! Of 'ja maar dan mis ik misschien het Journaal of Het Zonnetje in Huis'. Tja, als dat laatste uw diepste zorg is dan heeft u toch echt een probleem. Dan zal het ook niet lang meer duren of de gezindheid van 'meneer Bovenkerken' zal in u gestalte krijgen. Altijd maar consumerend maar nooit verzadigd worden. Het is ikke voor en het is ikke na en toch geen echte levensvreugde kennen, want de bron van levend water wordt genegeerd.

Bidden helpt
In welke spiraal we ook zitten voor beide soorten mensen geldt: bidden helpt. Het is een machtige sleutel van Godswege. Laat hem niet verroesten voor een 'Baantjer' of 'Goede tijden en belabberde tijden.'

Jan Meijerink

Ga naar het overzicht met studies

Naar boven