© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Matteüs

Radio Bijbelstudie: Matteüs

Elke donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur verzorgt de EG Diemen een radio-uitzending op de Amsterdamse kabel op 102.4 FM. Het programma heet 'Goed nieuws radio' en de muziek en presentatie zijn in handen van Mike. Daarnaast is er, geregeld rond de klok van half acht, ook een korte Bijbelstudie van ongeveer 5 tot 10 minuten te horen.

Matteüs
Paul MeijerinkWe zijn begonnen met het uitzenden van een Bijbelstudie gebaseerd op het evangelie naar Matteüs. Deze bestaat uit een serie van 40 lessen waarin verschillende gebeurtenissen en onderwijs uit het leven van de Here Jezus aan bod komen. Natuurlijk kan niet alles worden behandeld, en zouden vele onderwerpen zich lenen voor nog meer aandacht en studie.

De studies zijn zowel interessant voor christenen als niet gelovigen. Daarnaast is het tevens geschikt om als hulpmiddel te gebruiken bij het bestuderen van de Bijbel. De studies zijn gemaakt door Paul Meijerink en de Bijbelvertaling die hij gebruikt is de NBG-vertaling uit 1951.

Goed om te weten
De studies zijn opgenomen voor de radio, dit betekent dat aan het begin en aan het eind wat stukjes te horen zijn die niet bij de les horen. Daarnaast zit er tussen de echte uitzendingen telkens minimaal een week, en zijn er soms ook luisteraars die eerdere programma's hebben gemist. Vandaar dat er af en toe wat herhalingen zijn te horen. Wij wensen u veel zegen bij het volgen van deze studie.

StudiesLes 1Onderwerp:De roeping van MatteüsKnop
 Tekst:Matteüs 9:9


Les 2Onderwerp:De geboorte van JezusKnop
 Tekst:Matteüs 1:18-25


Les 3Onderwerp:De messias - aanbidding van de wijzenKnop
 Tekst:Matteüs 2:1-5a, 10-11


Les 4Onderwerp:Johannes de Doper - Mensen voorbereiden op de (weder)komst van JezusKnop
 Tekst:Matteüs 3:1-6


Les 5Onderwerp:Verzoekingen, Bijbelse beschermingKnop
 Tekst:Matteüs 4:1-11


Les 6Onderwerp:De bediening van JezusKnop
 Tekst:Matteüs 4:23-25


Les 7Onderwerp:Discipelen: zout en lichtKnop
 Tekst:Matteüs 5:13-16


Les 8Onderwerp:De houding naar de naastenKnop
 Tekst:Matteüs 5:43-48


Les 9Onderwerp:BiddenKnop
 Tekst:Matteüs 6:5-13


Les 10Onderwerp:VergevingKnop
 Tekst:Matteüs 6:14-15
Naar boven


Les 11Onderwerp:De juiste investeringKnop
 Tekst:Matteüs 6:19-21


Les 12Onderwerp:Wees niet bezorgt, maar vertrouw op GodKnop
 Tekst:Matteüs 6:25-33


Les 13Onderwerp:De smalle wegKnop
 Tekst:Matteüs 7:13-14, 21


Les 14Onderwerp:Bouwen op de rots - gehoorzaamheidKnop
 Tekst:Matteüs 7:24-27


Les 15Onderwerp:Macht over de natuur en over boze geestenKnop
 Tekst:Matteüs 8:23-27, 28-32


Les 16Onderwerp:Macht om te vergeven en te genezenKnop
 Tekst:Matteüs 9:1-8


Les 17Onderwerp:Macht over leven en doodKnop
 Tekst:Matteüs 9:18-19, 9:23-26


Les 18Onderwerp:Waar het om gaat - de sabbatKnop
 Tekst:Matteüs 12:9-14


Les 19Onderwerp:Licht tegen duister, goed tegen kwaadKnop
 Tekst:Matteüs 12:22-28, 33


Les 20Onderwerp:Evangelisatie en resultaatKnop
 Tekst:Matteüs 13:1-9, 18-23
Naar boven


Les 21Onderwerp:Waarom grijpt God niet (definitief) in?Knop
 Tekst:Matteüs 13:24-30


Les 22Onderwerp:Wonderbare spijziging - Geef Jezus wat u hebt en Hij zal het verschil makenKnop
 Tekst:Matteüs 14:13-21


Les 23Onderwerp:VolhardingKnop
 Tekst:Matteüs 15:21-28


Les 24Onderwerp:Persoonlijk geloof en een persoonlijke keuzeKnop
 Tekst:Matteüs 16:13-17


Les 25Onderwerp:Lijden en bemoedigingKnop
 Tekst:Matteüs 16:21, 17:1-9


Les 26Onderwerp:Verleidingen en zondeKnop
 Tekst:Matteüs 18:1-10


Les 27Onderwerp:Eén en allenKnop
 Tekst:Matteüs 18:11-14


Les 28Onderwerp:Laat de kinderen tot Jezus komenKnop
 Tekst:Matteüs 19:13-15


Les 29Onderwerp:Reiniging van de tempel - een rein leven leidenKnop
 Tekst:Matteüs 21:12-14


Les 30Onderwerp:Vrucht voortbrengen - Gods wil doenKnop
 Tekst:Matteüs 21:18-19, 28-31a, 7:17
Naar boven


Les 31Onderwerp:Het grote gebod - waar het allemaal om gaatKnop
 Tekst:Matteüs 22:34-39


Les 32Onderwerp:Wees waakzaam en klaar voor Jezus terugkomstKnop
 Tekst:Matteüs 25:1-13


Les 33Onderwerp:Gebruik je talenten om tot zegen te zijnKnop
 Tekst:Matteüs 25:14-21


Les 34Onderwerp:Jezus dienen door de naaste te dienenKnop
 Tekst:Matteüs 25:31-40, 45-46


Les 35Onderwerp:Het laatste avondmaalKnop
 Tekst:Matteüs 26:26-29


Les 36Onderwerp:Strijd - Gods wilKnop
 Tekst:Matteüs 26:36-42


Les 37Onderwerp:Het offer van Jezus: Verraden, verlaten, veroordeeldKnop
 Tekst:Matteüs 27


Les 38Onderwerp:Jezus dood en missieKnop
 Tekst:Matteüs 27:45-46, 50-51a


Les 39Onderwerp:De opstanding van Jezus uit de doodKnop
 Tekst:Matteüs 28:1-10


Les 40Onderwerp:De grote opdrachtKnop
 Tekst:Matteüs 28:16-20
Naar boven