© 2003-2024
linksonder Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen

Home » Nieuws » Studies » Jezus zei

Jezus zei

Jezus zei...

Jezus houdt de gemoederen al ruim 2000 jaar flink bezig. Er is niemand anders die zoveel impact op de mensheid heeft als hij, bijna iedereen heeft wel van hem gehoord. Hij was en is dan ook niet zomaar een persoon en hij maakt nog steeds heel wat los bij ons. Het is blijkbaar moeilijk om neutraal te blijven als het over hem gaat. Hij heeft vele gelovige aanhangers over de gehele wereld, maar ook heel wat mensen die fel tegen hem tekeergaan. Dat komt omdat Jezus meer is dan alleen maar een mens.

Eén van de dingen waardoor dit duidelijk wordt is door de bijzondere uitspraken die hij heeft gedaan. Zijn woorden hadden en hebben een enorme impact, wat op zichzelf al zeer opmerkelijk is. Zowel vriend als vijand was zeer onder de indruk van het spreken van Jezus. Petrus is één van de bekendste volgelingen van Jezus. Toen een enorme menigte Jezus in de steek liet en Jezus aan het kleine overgebleven groepje vroeg of zij hem ook wilden verlaten, antwoordde hij als volgt: Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods.Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’ (Johannes 6:68-69)

De woorden die Jezus uitsprak waren volgens Petrus "woorden van eeuwig leven". Dat moeten krachtige woorden geweest zijn! Het ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat Jezus hiermee liet zien dat hij van God kwam. Het zijn echter niet alleen de fanatieke volgelingen die van het spreken van Jezus onder de indruk waren. Kijk naar het antwoord dat de dienaren gaven, nadat hen werd gevraagd waarom ze Jezus niet gearresteerd en meegenomen hadden zoals hun was opgedragen: De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt!‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’ (Johannes 7:46)

Dus niet alleen de aanhangers, die soms verblind kunnen zijn in hun verering, maar ook zijn tegenstanders bleven niet onberoerd door wat Jezus zei. Hoe kan dit? Dat komt doordat Jezus dingen heeft gezegd die buitengewoon zijn. Die, als ze waar zijn, een buitengewone impact en betekenis hebben. En die alleen kunnen kloppen en uitkomen als Jezus meer is dan een mens! Kijk naar wat hij over zijn eigen woorden zegt: Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf.Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. (Johannes 14:10-11)

Jezus zegt hier dat hij niet namens zichzelf spreekt, maar namens zijn Vader. Om goed te begrijpen wat Jezus hier beweerd en bedoeld, moeten we snappen dat hij met "de Vader" doelt op God. Op God de Vader. Met andere woorden, Jezus spreekt dus namens God, die hij zijn Vader noemt en daardoor verbindt hij zichzelf met God. Jezus verklaard dus zelf dat hij niet alleen een mens is, maar ook God, God de Zoon die als mens naar de aarde kwam. Nu wordt opeens duidelijk waarom, alleen al bij het noemen of lezen van zijn naam, mensen zo geprikkeld op hem reageren! Zelfs onbewust merken we al dat Jezus en zijn uitspraken iets te betekenen hebben en nogal confronterend zijn.

Als Jezus inderdaad God is, dan kan hij zijn uitspraken ook waarmaken en dan hebben zijn woorden verstrekkende gevolgen voor ieder mens die ooit geleefd heeft of zal hebben. Het is daarom zaak dat wij erachter komen of hij inderdaad God is, of anders een oplichter of een gestoorde. En één van de manieren om dit te onderzoeken is door te kijken naar wat hij dan allemaal gezegd heeft. Door zijn uitspraken te bestuderen, kunnen we nagaan wat ze te betekenen hebben en waarop wij kunnen beoordelen of dit klopt. Moeten ook wij zijn woorden serieus nemen of niet? Daarom zullen we met de 'Jezus zei'- serie dieper ingaan op een aantal van zijn meest opvallende uitspraken.

uitspraak 1 uitspraak 2 uitspraak 3 uitspraak 4 uitspraak 1 uitspraak 2 uitspraak 3 uitspraak 4