Evangelie Gemeente Diemen
TV-uitzending - 1:00
Salto 2 (regio Amsterdam)
 
Radio-uitzending - 19:00
102.4MHz
 

Website van A tot Z Bestellen
26 mei
 
linksonder

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Marcus 13:13
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Marcus 13:13

 

Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2024