Evangelie Gemeente Diemen
TV-uitzending - 11:00
Salto 2 (regio Amsterdam)
 

Website van A tot Z Bestellen
6 juni
 
linksonder

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.
Goed is de Here voor wie Hem verwachten,
voor de ziel die Hem zoekt;

Klaagliederen 3:24-25
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.
Goed is de Here voor wie Hem verwachten,
voor de ziel die Hem zoekt;

Klaagliederen 3:24-25

 

Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2021