Evangelie Gemeente Diemen

Website van A tot Z Bestellen
21 juli
 
linksonder

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
Johannes 10:29-30
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.
Johannes 10:29-30

 

Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2024