Evangelie Gemeente Diemen
TV-uitzending - 14:00
Salto 2 (regio Amsterdam)
 

Website van A tot Z Bestellen
28 november
 
linksonder

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 2:15
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken De ooggetuige
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 2:15

 

Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2021