Evangelie Gemeente Diemen
Samenkomst - 14:00
Kerk de Ontmoeting
 

Website van A tot Z
8 september
 
linksonder

 

Welkom op de website van de Evangelie Gemeente Diemen. Wij geloven wat de Bijbel ons leert: dat het evangelie van en over Jezus Christus een kracht Gods is tot behoud.
Bekijk ook de 5 troeven, dit zijn geloofsargumenten voor het bestaan van God. De vijf troeven zijn: de schepping, de Bijbel, Jezus Christus, de mens en de Heilige Geest. De samenkomsten houdt de gemeente in kerkgebouw 'de Ontmoeting' in Diemen, elke zondag om 14:00 uur.

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.
1 Timoteüs 4:4-5
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken
Eeuwig leven Interviews De zin van het leven Preken
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Highlight
Welkom
Welkom zie de agenda voor alle activiteiten Open Doors
Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.
1 Timoteüs 4:4-5

 

   020-6008261   |   info@veg-diemen.nl   |   NL73ABNA0867881526   |   © 2003-2019